• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Μαρ 2021

COVID | Απαλλαγή / Μείωση ενοικίου – διευκρίνηση για τα υποκαταστήματα

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. A.1040 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1025/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 538 και Β΄ 655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. » βάση της οποίας διευκρινίζεται η μείωση / απαλλαγή του ενοικίου επαγγελματικής στέγης για τα υποκαταστήματα.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 796/28.02.2021 και ισχύει από 01/03/2021.