• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Απρ 2021

COVID | Επιστρεπτέα Προκαταβολή | Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2021

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. ΓΔΟΥ 366 και τίτλο «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.»

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1290/01.04.2021 και ισχύει από 02/04/2021.