• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Απρ 2021

COVID | Νόμος 4790 | Κατεπείγουσες ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4790 με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.»

Τα κυριότερα άρθρα που αφορούν τον κλάδο μας είναι τα ακόλουθα:

Άρθρο 46 | Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19 (αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τις μεταφορές)

Άρθρο 47 | Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

Άρθρα  64-77 | Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 78 | Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 89 | Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων

Άρθρο 105 | Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021

Άρθρο 106 |  Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα -Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

Άρθρο 120 | Ορισμός διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης συμμόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 48/31.3.2021.