• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
01 Ιαν 2021

COVID | Παράταση των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων οχημάτων

Από το Υπουργείο Μεταφορών αναρτήθηκε στις 30/12/2020 η Εγκύκλιος 145227 που αφορά την παράταση ημερομηνίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά, ισχύος
Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων ελαφρών οχημάτων, λόγω αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ.