• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
24 Δεκ 2020

Ενοικίαση με Οδηγό | Αύξηση του ορίου ηλικίας των αυτοκινήτων

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4764 (ΦΕΚ 256 Α – 23/12/2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ο οποίος στο  Άρθρο 138 Παρ.5 (σελ. 12158) αναφέρει ότι επεκτείνεται το όριο ηλικίας των ΕΙΧ με Οδηγό σε 10 χρόνια για κλειστού τύπου από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος και 12 χρόνια για ανοικτού τύπου.

Το νόμο θα τον βρείτε στο ΦΕΚ 256 Α 23/12/2020.