• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Μαρ 2021

COVID | Νόμος 4781 | Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων, Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργοδοτών & εργαζομένων

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4781 με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.» του οποίου τα ακόλουθα άρθρα θα θέλαμε να προσέξετε ιδιαίτερα:

Άρθρο 480 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.
Άρθρο 486 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών |Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020.

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 31/28.02.2021 και ισχύει από 28/02/2021.