• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Ιούλ 2021

COVID | Νόμος 4820/2021 | Άρθρο 205: Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4820/2021 με θέμα «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» όπου μεταξύ άλλων στο  Άρθρο 205 | Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης αναφέρει ότι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους απέναντι στον κορονοϊό ή έχουν νοσήσει από κορονοϊό εντός του τελευταίου 6μήνου, υποχρεούνται να ενημερώσουν τον εργοδότη τους επιδεικνύοντας τα σχετικά αποδεικτικά όπως αναγράφονται στο σχετικό άρθρο. Η υποχρέωση της επίδειξης ισχύει έως τις 31/12/2021.

Η νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 130/23.07.2021.