• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
28 Ιούλ 2021

COVID | Xορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 808 και θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.»

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (σελ. 45357) στους ΚΑΔ των κλάδων που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη απόφαση αναγράφονται κι εκείνοι του κλάδου μας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 3354/26.07.2021.