• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
08 Μαρ 2021

COVID | Παράταση Αδειών Οδήγησης

Σε συνέχεια του άρθρου που είχαμε αναρτήσει στις 17/2/2021 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | COVID | Παράταση Αδειών Οδήγησης  αναρτούμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών με Αριθμ.Πρωτ.Δ30/Α3/51508 με ημερομηνία 26/2/2021 και θέμα: “Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19”, με τελευταία ημερομηνία τροποποίησης την 08/03/2021, βάση της οποίας ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του α’ σχετικού Κανονισμού, η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20η Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται έως την 20η Οκτωβρίου 2021.

2. Παρατείνεται εκ νέου, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του α’ σχετικού Κανονισμού, η ισχύς των αδειών οδήγησης, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’ σχετικού Κανονισμού, βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για έξι (6) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράδειγμα 1: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Απριλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται εκ νέου έως την 1η Ιουλίου 2021.
Παράδειγμα 2: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Ιουλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται εκ νέου για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τη 18η Αυγούστου 2021.

3. Παρέχεται, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 του γ΄ σχετικού διατάγματος, η δυνατότητα σε κατόχους άδειας οδήγησης της οποίας η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα παραπάνω να υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με τα παραπάνω) άδειας. Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας τίθεται η ημερομηνία λήξης της παραταθείσας (σύμφωνα με τα παραπάνω) άδειας.
Παράδειγμα 1: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20η Δεκεμβρίου 2020 που παρατείνεται (παρ.1) έως την 20η Οκτωβρίου 2021, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από την 20η Αυγούστου 2021 και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 20η Οκτωβρίου 2021.
Παράδειγμα 2: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Απριλίου 2020 που παρατείνεται (παρ. 2) έως την 1η Ιουλίου 2021, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από την 1η Μαΐου 2021 και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 1η Ιουλίου 2021.
Παράδειγμα 3: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Ιουλίου 2020 που παρατείνεται για έξι μήνες (παρ. 2), έως τη 18η Αυγούστου 2021, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από τη 18η Ιουνίου 2021 και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 18η Αυγούστου 2021.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και μπορείτε να την βρείτε εδώ.