• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
03 Μάι 2021

COVID | Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού Ενίσχυσης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 24064 και με τίτλο «Αριθμ. 24064 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).» στο ΦΕΚ Β’ 1796/29.4.2021.