• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
29 Απρ 2021

COVID | Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. οικ.24449 και με τίτλο «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19..» βάση της οποίας ο ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ της σελ.21160  μεταξύ αυτών που υπάγονται στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1794/29.4.2021.