• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
04 Ιαν 2021

COVID | “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” | Καταβολή επιδόματος αδείας στους εργαζόμενους – Τροποποίηση

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. 54462/1611 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274)» σχετικά με την καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5892 Β/2020 και ισχύει από 04/01/2021.