• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
04 Ιαν 2021

myCAR & Τέλη Κυκλοφορίας 2021| Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τα άρθρα 39 και 66 του Νόμου 4758/2020

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση A.1304 της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των άρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α΄242) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 βάσει της παγκόσμιας μεθόδου μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας»

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει αναρτηθεί από την ΑΑΔΕ στις 2/1/2021 και μπορείτε να την βρείτε εδώ.