• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
20 Απρ 2021

COVID | Self Tests | Η ΚΥΑ με τους ΚΑΔ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 και με τίτλο «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» βάση του οποίου είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μια φορά την εβδομάδα για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις των δραστηριοτήτων των οποίων οι ΚΑΔ αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, αναγράφεται ο ΚΑΔ 4932 και εφόσον η υποκατηγορία 49.32.12 περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό (ΕΙΧ με οδηγό), ισχύει το μέτρο για τους εργαζόμενους σε αυτή την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1588/20.04.2021 και ισχύει από 19/04/2021.