• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
22 Απρ 2021

COVID | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ | Η ΚΥΑ για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 6632 και με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις.»  της οποίας το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στον κλάδο μας:

Άρθρο 2 | 6. Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών, τη χρήση ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας: μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη), γάντια μιας χρήσης) και την τήρηση αποστάσεων και επιπλέον απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πελάτες.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1632/21.04.2021 και ισχύει από 21/04/2021 έως 31/5/2022.