• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
12 Νοέ 2012

Ενοικίαση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης

Σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 επιτρέπεται στις Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων η ενοικίαση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) μέχρι 3.5 τόνους μικτό βάρος.

Με τον νόμο αυτό αίρονται οι περιοριστικοί όροι που έθετε προηγούμενη Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που είχε εκδοθεί το 2011 και είναι δυνατόν πλέον να νοικιάζονται ΦΙΧ αυτοκίνητα και σε ιδιώτες (και όχι μόνο σε επιτηδευματίες), για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (αντί για 2 χρόνια τουλάχιστον, όπως ίσχυε).  Έτσι, είναι δυνατή πλέον η εξυπηρέτηση τόσο των περιστασιακών μεταφορικών ανάγκών των ιδιωτών όσο και των εποχικών αναγκών των επιχειρήσεων με πολλαπλά οικονομικά και περιβαντολλογικά οφέλη.
Επίσης, απλοποιείται η διαδικασία ταξινόμησης των ΦΙΧ και το μόνο που απαιτείται είναι να αναγράφεται στο έντυπο της Άδειας Κυκλοφορίας το λεκτικό “ΦΙΧ επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων”.

Η σχετική διάταξη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 222 Α’ /12-11-2012, παρ.ΙΕ