• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
18 Νοέ 2012

Επιτρέπεται πλέον η Ενοικίαση με Οδηγό

Ο ν. 4093/2012 έδωσε το δικαίωμα στις Εταιρίες Ενοικίασης Αυτοκινήτων να νοικιάζουν ΕΙΧ αυτοκίνητα με Οδηγό, ικανοποιώντας τo επί δεκαετίες αίτημα του ΣΤΕΕΑΕ για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.

Οι όροι και οι προϋποθέσης καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Τουρισμoύ και Μεταφορών και προβλέπουν:
Ι.   Τα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ πρέπει
να είναι μεγαλύτερα από 1.500 κ,.ε, προϋπόθεση στην οποία ο ΣΤΕΕΑΕ είναι αντίθετος και θα προσπαθήσει να καταργηθεί,
να είναι κατηγορίας EURO V ή μεταγενέστερης,
να είναι μέχρι 7 ετών ή, προκειμένου για ανοικτού τύπου, 9 ετών. Ο χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Άδειας Κυκλοφορίας και δεν μπορεί να διαφέρει περισσότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής τους.

ΙΙ.  Οι ΟΔΗΓΟΙ πρέπει
να έχουν λευκό ποινικό μητρώο,
να έχουν ερασιτεχνικό (κατηγορία Β’) δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 2 χρόνια,
να είναι υγιείς σύμφωνα με συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις

ΙΙΙ. Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
γίνεται μόνο βάσει προκράτησης,
είναι διάρκειας τουλάχιστον 12 ωρών, όρος που επίσης ο ΣΤΕΕΑΕ θα προσπαθήσει να καταργήσει.

Η Απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3053 Β’ /18-11-2012

Περισσότερα άρθρα σχετικά με τις προϋποθέσεις για την Ενοικίαση με Οδηγό θα βρείτε στην Ενότητα “Συχνές Ερωτήσεις”.