• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
17 Ιαν 2018

Ενοικίαση με Οδηγό – Μείωση της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης

Μία ακόμη μείωση της ελάχιστης διάρκειας της Ενοικίασης με Οδηγό προβλέπει Απόφαση των συναρμόδιωνΥπουργείων.
Έτσι, οι Ενοικιάσεις ΕΙΧ αυτοκινήτων με Οδηγό δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 3 ώρες, αντί που ίσχυε μέχρι τώρα.

Ο ΣΤΕΕΑΕ ωστόσο είναι αντίθετος σε κάθε χρονικό περιορισμό και, παρά τις 2 μειώσεις που έχει πετύχει (υπενθυμίζουμε ότι αρχικά η ελάχιστη διάρκεια ήταν 12 ώρες!), συνεχίζει τις κινήσεις για πλήρη κατάργηση και απελευθέρωση της χρονικής διάρκειας.

Η Απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 5Α’ / 17-01-2018, άρθρο 219 Α.