• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
27 Δεκ 2017

Ενοικίαση με Οδηγό – Ιατρικό Πιστοποιητικό

Εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αφορά στην έκδοση του Ιατρικού Πιστοποιητικού που πρέπει να έχουν οι Οδηγοί που απασχολούνται στην Ενοικίαση ΕΙΧ με Οδηγό.

Αναφέρουμε συνοπτικα ότι η Απόφαση προβλέπει τα παρακάτω

  • Πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι η κατάθεση Αίτησης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΦΕΚ 4587 Β’
  • Το Ιατρικό Πιστοποιητικό εκδίδεται από Κρατικά Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας ή από συμβεβλημένους Ιδιώτες Γιατρούς
  • Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο και Ψυχίατρο
  • Εφόσον ο ενδιαφερόμενος κριθεί ΙΚΑΝΟΣ, εκδίδεται Ιατρικό Πιστοποιητικό που ισχύει για 5 χρόνια
  • Το Ιατρικό Πιστοποιητικό ΔΕΝ προσκομίζεται στο Υπουργείο Μεταφορών.  Τηρείται στο αρχείο της Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων και επιδεινύεται σε τυχόν έλεγχο.
  • Η Επιχείρηση εκδίδει Βεβαίωση ότι ο Οδηγός κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ την οποία πρέπει να έχει μαζί του ο Οδηγός.  Η Βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια 6 μήνες
  • Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης το πρόστιμο είναι 300 €, που σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται ενώ προβλέπεται και αφαίρεση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της Επιχείρησης γαι 2 μήνες.

Επισημαίνουμε ότι η διάταξη έχει εφαρμογή 2 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 27-02-2018.

Η Απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4587 Β’ / 27-12-2017