• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
08 Μάι 2019

Ενοικίαση με Οδηγό – Ελάχιστο κόστος

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ, Απόφαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού που ορίζει το Ελάχιστο Κόστος για 3ωρη Ενοικίαση με Οδηγό στα 180 € και για αντίστοιχη 30λεπτη στα 80 €.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1550 Β/2019 και ισχύει από 07/05/2019