• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
24 Ιούλ 2008

Ενοικίαση με Οδηγό – Απάντηση σε αίτημα του ΗΑΤΤΑ

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) συνέταξε και υπέβαλε στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης πρόταση για την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας των ταξιδιωτικών γραφείων.  Η πρόταση περιλαμβάνει άρθρο που θα επιτρέπει στα γραφεία την μεταφορά και διακίνηση των πελατών τους με δικά τους αυτοκίνητα επιβατικά αλλά και  9θέσια και 4Χ4.
Ο ΣΤΕΕΑ αντέδρασε άμεσα αποστέλλοντας την παρακάτω επιστολή στους υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών:
ΠΡΟΣ:
κο Άρη Σπηλιωτόπουλο
Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

Τσόχα 7

115 21 Αθήνα
Κοιν.:   κο Κώστα Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών

           κο Σπύρο Ευσταθόπουλο, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης

           κο Νίκο Αγγελόπουλο, Πρόεδρο ΣΕΤΕ
Θέμα : Νομοσχέδιο λειτουργίας τουριστικών γραφείων
Κηφισιά, 24 Ιουλίου 2008

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με το νομοσχέδιο που ρυθμίζει την λειτουργία των τουριστικών γραφείων που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τις παρακάτω αντιρρήσεις μας:
Το άρθρο 2 που καθορίζει το έργο των τουριστικών γραφείωνεπιτρέπει κατ’ αποκλειστικότητα στα τουριστικά γραφεία να μεταφέρουν και να διακινούν τους πελάτες τους από και προς κάθε σημείο εντός και εκτός της χώρας χρησιμοποιώντας κάθε είδους οχήματα: ιδιόκτητα ή μισθωμένα, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα. Η ψήφιση αυτού του νομοσχέδιου θα έχει σαν αποτέλεσμα την μετατροπή του υπάρχοντος Μονοπωλίου σε Ολιγοπώλιο.
Η εκμίσθωση αυτοκινήτων με οδηγό υπήρξε πάγιο αίτημα του Κλάδου μας για περίπου 30 χρόνια, έχουμε δε υποβάλλει πρόσφατα συγκεκριμένη πρόταση για την ρύθμισή του (επιστολές μας από 21/01/2008 και 10/04/2008).   Σε όλες τις επαφές που είχαμε κατά καιρούς με τους αρμόδιους λαμβάναμε την απάντηση ότι το αίτημά μας θα εξετασθεί θετικά, κάτι που όμως δεν συνέβη.
Θέση μας δεν είναι να δοθεί μόνο στις Επιχειρήσεις Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας με οδηγό. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο προς τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και της απελευθέρωσης της αγοράς που αποτελούν βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε να έχουμε την δέσμευσή σας ότι το θέμα θα ρυθμισθεί οριστικά με την ψήφιση του είτε στο συγκεκριμένο, είτε στο αμέσως επόμενο Νομοσχέδιο, δίνοντας στον Κλάδο μας την δυνατότητα εκμίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό. 
Τελειώνοντας, επισημαίνουμε το γεγονός ότι στον Κλάδο μας επικρατεί ιδιαίτερη αναστάτωση, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί η δυναμική αντίδραση των μελών μας σαν μόνο μέσο για να πετύχουμε την απελευθέρωση της «Εκμίσθωσης Αυτοκινήτων με Οδηγό».
Ελπίζοντας ότι αντιλαμβάνεσθε πλήρως το δίκαιο του αιτήματός μας και θα δώσετε άμεσα λύση, παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαγγιώρος

Πρόεδρος ΣΤΕΕΑ