• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
25 Ιούν 2007

Επιστολή σε Γενική Γραμματέα Υπουργείοιυ Τουριστικής Ανάπτυξης με τις θέσεις μας σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού

ΠΡΟΣ :
κα  Μαρία Γιαννίρη
Γενική Γραμματέα Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

Μεσογείων 109 -111
115 26 Αθήνα
Κηφισιά, 25 Ιουνίου 2007

Αξιότιμη κυρία Γενική,

Σχετικά με τις διαβουλεύσεις για  το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού  θα θέλαμε  να σας υποβάλλουμε τις απόψεις του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και να επισημάνουμε τα παρακάτω :

Το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο στοχεύει στην χρονική αλλά και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από την ανάδειξη πολύ ενδιαφερόντων μορφών τουρισμού και την παράλληλη ανάπτυξη λιγότερο γνωστών τουριστικά περιοχών.  Όμως, πουθενά, σε κανένα σημείο του Σχεδίου  δεν λαμβάνεται μέριμνα για τον τρόπο   προσέγγισης  στους προτεινόμενους νέους προορισμούς. Είναι γεγονός ωστόσο,  ότι  ο τρόπος για να φθάσει κανείς σε ορεινές περιοχές και παραδοσιακούς οικισμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μοναστήρια ή άλλα σημεία που παρουσιάζουν   ενδιαφέρον είναι το αυτοκίνητο και ιδιαίτερα το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.  Αναφερόμαστε βέβαια σε επισκέπτες που προτιμούν να κινούνται μεμονωμένα και που σαφώς είναι του ανώτερου οικονομικού επιπέδου που προσπαθούμε να προσελκύσουμε στην χώρα μας.  Με απογοήτευσή μας λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι, και πάλι από τον σχεδιασμό της στρατηγικής πολιτικής των υπουργείων, απουσιάζει παντελώς κάθε πρόβλεψη για τον Κλάδο μας, ο οποίος όμως συμβάλλει θετικά τόσο στην διαμόρφωση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος όσο και στην Εθνική Οικονομία.

Είναι καιρός  να δοθεί και στις Επιχειρήσεις μας ανάλογη κρατική βοήθεια με αυτήν που απολαμβάνουν άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, με την μορφή επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, απαλλαγών κλπ, και για αυτό ζητάμε :

1. Να δοθεί η δυνατότητα εκμίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό ώστε να εξομοιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουμε με αυτές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καλύπτοντας έτσι καλύτερα τις ανάγκες μετακίνησης επισκεπτών ανώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου ανά τουριστικό προορισμό.  Το  αίτημά μας αυτό μπορεί να υλοποιηθεί είτε με την προσθήκη σχετικής παραγράφου στην ΚΥΑ 514170/64/26.4.1995 όπως έχουμε προτείνει με την από 09.03.2007 σχετική επιστολή μας την οποία και επισυνάπτουμε, είτε με την αναμόρφωση της ίδιας ΚΥΑ και συγκεκριμένα με την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 ως εξής :
Παρ. 1 «Η ολική εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, επιτρέπεται σε επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να έχουν μισθώσει, από νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα εταιρείες χρηματοδοτικής μισθώσεως, ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων».
Παρ. 3 «Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως Ι.Χ. αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και θωρακισμένα αυτοκίνητα, εφόσον αυτά είναι συγκεκριμένου Τύπου και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στον ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων, ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης»

2. Να υπαχθούν και οι Επιχειρήσεις μας, ως τουριστικές, στο καθεστώς ΦΠΑ 9%.

3. Να επιδοτείται κάθε Επιχείρηση Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, πέρα από την απαλλαγή καταβολής Τελών Κυκλοφορίας και Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης, κατά 50% του κόστους αγοράς τριών τουλάχιστον Περιβαλλοντικά Φιλικών αυτοκινήτων (υβριδικά, ηλεκτρικά κα).  Εάν ο αριθμός των αυτοκινήτων που απασχολεί η Επιχείρηση  υπερβαίνει τα πενήντα να επιδοτείται η αγορά ενός επιπλέον «Περιβαλλοντικά Φιλικού» αυτοκινήτου ανά πενήντα συμβατικά αυτοκίνητα.  Βασική προϋπόθεση για την επιδότηση θα είναι η χρήση αυτών των αυτοκινήτων για ελάχιστο διάστημα 8 μηνών πριν την μεταβίβασή τους σε τρίτους.

4. Να επιτραπεί στις επιχειρήσεις μας με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη η ταξινόμηση πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων για εκμίσθωση σε περιοχές αυτών των νομών, καθώς η πετρελαιοκίνηση Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό και πολλοί τουρίστες επιθυμούν να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος χρήσης, λόγω της σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωση καυσίμου.

Τα υπ΄αριθμ. 2, 3 και 4 αιτήματά μας είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν με την λήψη κοινών υπουργικών αποφάσεων από τα συναρμόδια υπουργεία.

Ελπίζοντας ότι κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων θα λάβετε υπόψη σας σοβαρά και τελικά θα ικανοποιήσετε τα εύλογα αιτήματά μας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαγγιώρος
Πρόεδρος ΣΤΕΕΑ