• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
16 Απρ 2008

Γενικη Συνέλευση 2008

16/04/2008 Γενικη Συνέλευση 2008

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2008, στο ξενοδοχείο METROPOLITAN η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΤΕΕΑ.
Χορηγός της εκδήλωσης η εταιρεία KOSMOCAR.

Πέρα από τον καθιερωμένο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΤΕΕΑ παρουσίασε τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και παρέδωσε στα Μέλη τις αντίστοιχες βεβαιώσεις

Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση για λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. πριν την συμπλήρωση 2 χρόνων, όπως ορίζει το καταστατικό και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2009.
Υπενθυμίζουμε ότι το παρόν Δ.Σ. εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2007 οπότε και οι επόμενες εκλογές θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο του 2009. Κάτι τέτοιο δυσκολεύει και τα μέλη αφού βρισκόμαστε στην καρδιά της high season αλλά προϋποθέτει και την οργάνωση δύο Γενικών Συνελεύσεων μέσα σε διάστημα μικρότερο από 5 μήνες.