• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
10 Απρ 2008

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα την ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό

10/04/2008 Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα την ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό

ΠΡΟΣ:
κο Σπύρο Ευσταθόπουλο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

Μεσογείων 109 – 111
115 26 Αθήνα

Θέμα : Εκμίσθωση αυτοκινήτων με οδηγό
                                                                                                                                                      Κηφισιά, 10 Απριλίου 2008

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησής μας και με αφορμή την πιθανή πλήρη απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε την πιθανότητα ρύθμισης του θέματος της εκμίσθωσης αυτοκινήτων με τροποποίηση της ΚΥΑ 514170/64/1995 που θέτει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και συγκεκριμένα  της παραγράφου 1 της εισαγωγής, ως εξής:

«Η εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με  ή χωρίς οδηγό επιτρέπεται σε επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν στον στόλο τους ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων:
α. Όσες έχουν ως έδρα οποιαδήποτε διοικητική μονάδα (Δήμο ή Κοινότητα) που βρίσκεται στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης : 35.
β. Όσες έχουν ως έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης:25.
γ. Όσες έχουν ως έδρα τη Νήσο Κρήτη:20.
δ. Όσες έχουν ως έδρα τις Νήσους Ρόδο και Κέρκυρα: 15.
ε.  Για άγονες νησιωτικές περιοχές και προβληματικές ηπειρωτικές περιοχές με περιορισμένη τουριστική κίνηση, μπορεί να μειώνεται σε 6 ο ελάχιστος αριθμός αυτοκινήτων, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
στ. Όλες οι υπόλοιπες: 10»

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και να τονίσουμε και πάλι ότι είναι απολύτως αναγκαίο για τον Ελληνικό Τουρισμό να αρθεί η σχετική απαγόρευση, που το τελευταίο διάστημα μόνο δυσάρεστα επεισόδια και αρνητικά σχόλια για την Ελλάδα έχει προκαλέσει.

Πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαγγιώρος
Πρόεδρος ΣΤΕΕΑ