• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
14 Απρ 2016

Γενική Συνέλευση ΣΤΕΕΑΕ

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ΣΤΕΕΑΕ) πραγματοποίησε εχτές την 30η Γενική Συνέλευση. Στην ανοικτή συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ, στελέχη των εταιρειών εισαγωγής αυτοκινήτων, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες του Κλάδου.

Ο ΣΤΕΕΑΕ εκπροσωπεί σε πανελλήνιο επίπεδο τον Κλάδο που επίσημα   αναγνωρίζεται σαν ένας από τους κύριους τομείς Τουρισμού.  Ο Κλάδος αριθμεί  περισσότερες από 2.000 εταιρείες που διαχειρίζονται 140.000 αυτοκίνητα και απασχολούν περίπου 25.000 εργαζόμενους (μόνιμους και εποχικούς).  Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των ταξινομήσεων καινούργιων ΕΙΧ αυτοκινήτων το 40% γίνεται από τον Κλάδο, ενώ από τις συνολικές εταιρικές ταξινομήσεις στο 2015 οι ταξινομήσεις του Κλάδου ξεπέρασαν σε ποσοστό το 80%.

Πέρα από την υψηλή εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον Κλάδο, οι επιχειρηματίες έχουν να αντιμετωπίσουν σωρεία δασμών, φόρων, τελών (ΦΠΑ 23%, εξολοκλήρου καταβολή Τελών Κυκλοφορίας και Τελών Ταξινόμησης) χωρίς να  επιδοτείται ούτε τυγχάνει φορολογικών απαλλαγών ή ελαφρύνσεων. Πρόσθετα, το εργαλείο της δουλειάς του, το αυτοκίνητο, αποτελεί μαζί με τα ακίνητα τον πρώτο στόχο κάθε κυβέρνησης για επιβολή και είσπραξη φόρων.  Σε αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρηματίες του Κλάδου διακατέχονται από μεγάλη αβεβαιότητα όσο αφορά στην ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου τους.

Ο ΣΤΕΕΑΕ από την ίδρυσή του το 1980 προσπαθεί να στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των μελών του και είναι ο μόνος φορέας του Κλάδου που είναι μέλος στον ΣΕΤΕ και στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Leaseurope, φορείς που ενημερώνουν, συμβουλεύουν και στηρίζουν τις προσπάθειές του.

Πρωταρχικό στόχο του αποτελεί η Προστασία των Καταναλωτών και για αυτό το 2008 εφάρμοσε τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας η επικαιροποίηση και αναμόρφωση του οποίου εγκρίθηκε από τη χτεσινή Γ.Σ.  Για την εξέταση των παραπόνων των Καταναλωτών λειτουργεί Επιτροπή Δεοντολογίας ενώ προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του ΕΟΤ ή άλλου ειδικού φορέα όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει προγραμματιστεί και η έκδοση του  Οδηγού «Fair Wear & Tear»που βασίζεται στον αντίστοιχο της Βρετανικής Ομοσπονδίας Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (BVRLA) ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και οι υποδείξεις της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Leaseurope σε αυτό το θέμα.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης τονίστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει Ο Κλάδος.    Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα και  η επιβολή των capital controls, η γενικότερη πολιτική αστάθεια στην ΝΑ Μεσόγειο και το προσφυγικό, το ασταθές οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον και η αδυναμία χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν προβλήματα δυσεπίλυτα που δυστυχώς έχουν φέρει πολλές Επιχειρήσεις Ενοικιάσεως Αυτοκινήτου σε αδιέξοδο.

Παρόλα αυτά, τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΤΕΕΑΕ, ο  Ελληνικός Τουρισμός το 2015 κατέγραψε θετικό ρεκόρ και αυτό πρέπει να πιστωθεί στο Υπουργείο Τουρισμού, στον ΣΕΤΕ, σε όλους τους Τουριστικούς Φορείς και στους Επιχειρηματίες του Κλάδου που παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Τα ειδικότερα θέματα και προβλήματα του Κλάδου είναι τα εξής:

  • Παραοικονομία μεγάλης έκτασης και ελλιπείς ή μη αποτελεσματικοί έλεγχοι
  • Ηλικία Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων που πρόσφατα αυξήθηκε σε 12 χρόνια, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει ανάγκη από αναβαθμισμένες Τουριστικές Υπηρεσίες.
  • Υποχρέωση επικόλλησης σήματος στα αυτοκίνητα που ενοικιάζονται με Οδηγό, που δεν εξυπηρετεί σε τίποτε παρά μόνο στην «ταυτοποίηση
    αυτών των αυτοκινήτων
  • Συντελεστής Φορολογικών Αποσβέσεων που μειώθηκε κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (από το 2014 διαμορφώθηκε στο 16% έναντι του 25%)
  • Ευνοϊκό καθεστώς υπολογισμού Τελών Ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα αυτοκίνητα.