• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
29 Ιαν 2016

Ενοικίαση με Οδηγό – Διακριτικό σήμα αυτοκινήτων

Σύμφωνα με Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Τουρισμού και Μεταφορών, τα ΕΙΧ αυτοκίνητα που ενοικιάζονται με Οδηγό πρέπει να έχουν στο πίσω παρ-μπριζ αυτοκόλλητο σήμα συγκεκριμένων διαστάσεων (105 Χ 148,50 mm) με την επωνυμία της Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων.

Ο ΣΤΕΕΑΕ έχει δηλώσει την αντίθεσή του στην παραπάνω διάταξη, και γενικότερα σε κάθε διάταξη που οδηγεί σε “ταυτοποίηση” των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία Ενοικίασης με Οδηγό, γιατί είναι βέβαιο ότι έτσι θα οδηγηθούμε με έμμεσο τρόπο, ο μεν νόμος να μας επιτρέπει να ενοικιάζουμε με Οδηγό αλλά στην ουσία να μη μπορούμε να το κάνουμε λόγω διατάξεων αυτού του χαρακτήρα.

Περαιτέρω, με την ίδια Απόφαση ορίζονται και τα παρακάτω:

  • στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να αναγράφονται τα πλήρηση στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του μισθωτή ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ, ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού, η συμφωνηθείσα τιμή, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο τύπος του αυτοκινήτου και η διάρκεια της σύμβασης.
  • σε περίπτωση λήξης της ελάχιστης 6ωρης σύμβασης, το ίδιο αυτοκίνητο δεν μπορεί να ενοικιαστεί σε άλλον πελάτη.

Το πρόστιμο που προβλέπεται σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων είναι 500€ και αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Η Απόφαση δημοσιεύεται στον ΦΕΚ 14405 Β’ /29-01-2016

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παραπάνω Απόφαση καταργήθηκε με νεώτερη του 2018 (Απόφαση Α50427/2440, ΦΕΚ 4535 Β΄-2018)