• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Μάι 2018

Τι Άδεια Οδήγησης απαιτείται;

Μετά την ψήφιση του ν.4053/2018 και τα βαρύτατα πρόστιμα που επιβάλλει στις περιπτώσεις που ο οδηγός Ενοικιαζόμενου Αυτοκινήτου δεν έχει “κατάλληλη” ή “απαιτούμενη” Άδεια Οδήγησης, ζητήσαμε με επιστολή μας προς το Υπουργείο Μεταφορών να μας διευκρινίσει σε ποιες περιπτώσεις αρκεί το Εθνικό Δίπλωμα Οδήγησης.

Στην απάντηση που λάβαμε, θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τις κατηγορίες των Διπλωμάτων και τα οχήματα που δικαιούται να οδηγεί ο κάτοχος του Διπλώματος όσο και για το ποια Εθνικά Διπλώματα έχουν ισχύ στην Ελλάδα.

Επισημαίνουμε ότι οδηγοί που προέρχονται από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Κίνα (αναφέρουμε τις χώρες με το μεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα), χρειάζονται Διεθνές Δίπλωμα, και αυτό ίσχυε και πριν την ψήφιση του ν.4053/2018.  Εκείνο που έχει αλλάξει είναι το πρόστιμο, που είναι πολύ πιο βαρύ, και όχι η υποχρέωση να επιδεικνύουν και Διεθνές Δίπλωμα.