• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
14 Ιούν 2018

Ενοικίαση με Οδηγό – Ελάχιστη διάρκεια σύμβασης στα νησιά

Ο ν. 4549/2018 μειώνει την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης για Ενοικίαση με Οδηγό σε 30′, προκειμένου για ενοικιάσεις που γίνονται στα νησιά, με ΕΞΑΙΡΕΣΗ την Κρήτη και την Εύβοια.

Η μειωμένη αυτή διάρκεια ισχύει για τους μήνες από Μάϊο μέχρι και Αύγουστο.
Τους υπόλοιπους μήνες η ελάχιστη διάρκεια παραμένει 3 ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ, η προκράτηση συνεχίζει να είναι απαραίτητη!

Η διάταξη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 105 Α’ / 14-06-2018, άρθρο 130.