• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
06 Ιαν 2008

Μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ύφεσης ζήτησε ο ΣΤΕΕΑ από την Κυβέρνηση με την παρακάτω επιστολή του.

ΠΡΟΣ:
κο Γεώργιο Αλογοσκούφη
Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών
Νίκης 5-7
101 80  Αθήνα

Κοιν.:
κα Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
κο Άρη Σπηλιωτόπουλο, Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης
κο Κώστα Χατζηδάκη, Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών
κο Νικήτα Κακλαμάνη, Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ
κο Γεώργιο Δρακόπουλο, Γενικό Διευθυντή ΣΕΤΕ

Κηφισιά, 06 Νοεμβρίου 2008

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Οι επιπτώσεις που θα έχει η παγκόσμια οικονομική κρίση έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές και στον Κλάδο Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, έναν από τους κυριότερους τουριστικούς τομείς.

Η προβλεπόμενη ύφεση στις οικονομίες της Ευρώπης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην σημαντική μείωση του αναμενόμενου αριθμού αφίξεων το 2009.

Η αναστροφή αρνητικών εξελίξεων και η αποκατάσταση της ισορροπίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το τρίπτυχο : μείωση λειτουργικού κόστους, αύξηση της ζήτησης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ζητάμε η Κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης αυτής στον Κλάδο και προτείνουμε για αυτό ενδεικτικά τα παρακάτω:

• Κατάργηση ή τουλάχιστον αναστολή της εισφοράς του Ν. 128/75 για κεφάλαια κίνησης και δάνεια προς τις επιχειρήσεις του Κλάδου,
• Χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης μέχρι 350.000 € με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και επιδοτούμενο επιτόκιο Euribor + 100 μονάδες βάσης ως spread,
• Δυνατότητα διεύρυνσης του πακέτου υπηρεσιών και  μείωσης της έντονης εποχικότητας που χαρακτηρίζει το επάγγελμα επιτρέποντας άμεσα και χωρίς προσχήματα την ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό και ελαφρών φορτηγών,
• Μείωση του ποσοστού ΦΠΑ που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων από 19% σε 9%,
• Αναστολή για ένα έτος τουλάχιστον της καταβολής του Δημοτικού Τέλους 2% υπέρ ΟΤΑ,
• Μη καταβολή Τελών Κυκλοφορίας στους μήνες που  τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα και οι πινακίδες καταθεμένες (χειμερινοί μήνες),
• Μείωση κατά 50% της εργοδοτικής εισφοράς για τους εποχικούς υπαλλήλους.

Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις του Κλάδου καταβάλλουν προσπάθειες για να συντηρήσουν απλώς την παραγωγική τους δραστηριότητα ενώ θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η ισορροπία.  Σε αντίθετη περίπτωση μεγάλος αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων θα αναγκαστεί να διακόψει την λειτουργία τους με ολέθρια οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαγγιώρος
Πρόεδρος ΣΤΕΕΑ