• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
15 Ιαν 2008

Συνάντηση σε υπουργείο Μεταφορών

15/01/2008 Συνάντηση σε υπουργείο Μεταφορών

Σε συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Μεταφορών, κα Ευαγγελία Τσάγκα, συζητήθηκαν και διευκρινίσθηκαν ορισμένες ουσιαστικές λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα του Μηχανολογικού Ελέγχου Αυτοκινήτων και της Ταξινόμησης Πετρελαιοκίνητων Αυτοκινήτων.

Όσο αφορά στο θέμα του Μηχανολογικού Ελέγχου υπενθυμίζουμε ότι το αρμόδιο τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων είχε την γνώμη ότι το υπάρχον σύστημα πρέπει να αντικατασταθεί από έλεγχο μέσω των ΚΤΕΟ.  Μετά από ενέργειές μας ευτυχώς πετύχαμε να μην ισχύσει κάτι τέτοιο.  Αντίθετα, η σχετική εισήγηση βασίζεται  στην πρόταση που έχουμε υποβάλλει από καιρό ενώ παράλληλα, μειώνεται και  η  αντίστοιχη υποχρέωση σε μία φορά τον χρόνο αντί για δύο.

Το θέμα της Ταξινόμησης Πετρελαιοκίνητων Αυτοκινήτων αντιμετωπίζεται θετικά από το αρμόδιο τμήμα Επιβατικών Μεταφορών και  η σχετική πρόταση θα καλύπτει  τόσο τις περιπτώσεις μακροχρόνιας σύμβασης με πελάτες που η έδρα ή η κατοικία τους βρίσκεται εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και τις περιπτώσεις μίσθωσης πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε τουρίστες που φθάνουν σε υποκαταστήματα μας της επαρχίας.