• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
01 Ιαν 2021

myCAR | Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση A.1304 της ΑΑΔΕ με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής. Περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. » που αφορά την πλατφόρμα myCAR.

Μπορείτε να μπείτε στον σύνδεσμο myCAR | ΑΑΔΕ (aade.gr) να κάνετε είσοδο στην εφαρμογή καθώς και να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης  Microsoft Word – Ogidies800euro (aade.gr) . Περιγραφή της διαδικασίας αναφέρεται στο Άρθρο 2.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, για να τεθεί ηλεκτρονικά ένα όχημα σε ακινησία πρέπει:

  1. Τα οχήματα να εμφανίζονται «σε κίνηση» στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
  2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας τους να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.
  3. Να τεθούν σε ακινησία εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν την 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας ή τη λήξη της παράτασης, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση. Δήλωση ακινησίας μπορεί να γίνει μεταγενέστερα αλλά δεν θα υπάρχει έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας.
  4. Μετά την θέση του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά, τα στοιχεία κυκλοφορίας να αφαιρούνται από το όχημα και να φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Το όχημα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο, ο οποίος δηλώνεται υπεύθυνα με ακριβή στοιχεία κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Οι περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το Άρθρο 3, είναι οι ακόλουθες:

α. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.
β. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.
γ. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.
δ. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.
ε. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.
στ. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.
ζ. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.
η. Πλειστηριασμού του οχήματος.
θ. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου.
ι. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).
κ. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παραπάνω αφού τεθεί το όχημα σε ακινησία ή η κατάθεση των στοιχείων γίνεται σε άλλη δημόσια αρχή.
λ. Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, η ακινησία του οχήματος δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας Εισοδήματος του αποβιώσαντος.

Στο Άρθρο 4 περιγράφεται η διαδικασία άρσης της ακινησίας.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5871 Β/2020 και ισχύει από 31/12/2020.