• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
31 Δεκ 2010

Νομοθεσία για την Ίδρυση και Λειτουργία Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) 15697/2010 προχώρησαν οι υπουργοί Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Πολιτισμού & Τουρισμού πρόσφατα περιλαμβάνοντας σε αυτήν πολλές αλλαγές αλλά και απλοποιήσεις στον τρόπο χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

H Κ.Υ.Α. αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2156 Β΄/31-12-2010