• 210 6264931 - 698 3227440
 • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
28 Νοέ 2022

Νόμος 4997/2022 | Aσφαλιστική και συνταξιοδοτική νομοθεσία

Δημοσιεύτηκε ο νόμος Ν. 4997/2022 με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Σας εφιστούμε την προσοχή, πλέον των υπολοίπων, στα παρακάτω άρθρα:

 • Άρθρο 5 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών
 • Άρθρο 6 Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 του ν. 4387/2016
 • Άρθρο 7 Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013
 • Άρθρο 8 Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους
 • Άρθρο 9 Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης
 • Άρθρο 32 Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4756/2020
 • Άρθρο 43 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008
 • Άρθρο 44 Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4488/2017
 • Άρθρο 45 Ρυθμίσεις που αφορούν στον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» – Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021
 • Άρθρο 46 Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
 • Άρθρο 47 Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
 • Άρθρο 65 Περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων εργασία – Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 4461/2017

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 219/26.11.2022 και ισχύει από 26/10/2022 ενώ το Άρθρο 45 από τη 19η.6.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4808/2021 (Α’ 101).