• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
05 Ιαν 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | «Πράσινα Ταξί» και μέσω leasing

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646 και τίτλο “Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” .

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης. Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής. Οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν “πράσινο ταξί” και με leasing (μακροχρόνια μίσθωση) με υποχρέωση εξαγοράς στην λήξη της μίσθωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε την συγκεκριμένη Απόφαση στο ΦΕΚ B’ 6789/28.12.2022 .

Για να μπείτε στην ιστοσελίδα του “Πράσινα Ταξί” πατήστε εδώ.