• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2000

Ο Σύνδεσμος

Ιστορικό
Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων ιδρύθηκε το 1979 με σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη του Κλάδου των Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων.
Είναι ο επίσημος φορέας του Κλάδου  και στόχος του είναι να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον χώρο καθώς και για τις τροποποιήσεις των νομοθεσιών που επιχειρούνται ώστε με την έγκαιρη παρέμβασή του να μπορεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις του Κράτους.
Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και σε συνεργασία με νομικούς και οικονομικούς συμβούλους ώστε οι προτάσεις του να έχουν το απαραίτητο επιστημονικό έρεισμα για να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές.

Ενέργειες
Για την επιτυχία των στόχων του ο Σ.Τ.Ε.Ε.Α. προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
1. Την ενημέρωση και πληροφόρηση του Κράτους και γενικά των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών, σχετικά με τις θέσεις και στρατηγικές του Κλάδου για το μεγάλο εύρος των χρήσιμων υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.
2. Την διατήρηση της επαφής με το Κράτος ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του Κλάδου στις εκάστοτε τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών.
3. Την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης στα μέλη του, καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών για τις εξελίξεις στην αγορά και τον κλάδο.
4. Την διατήρηση στενών δεσμών με τις αντίστοιχες οργανώσεις-φορείς της Ευρώπης (ECATRA/LEASEUROPE) για τη δημιουργική ανταλλαγή απόψεων σε κρίσιμα θέματα και την παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξελίξεις σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 

Mε αριθμούς…

• ο Κλάδος αριθμεί γύρω στις 2.300 επιχειρήσεις,
• απασχολούνται 30.000 εργαζόμενοι (πολλοί από τους οποίους απασχολούνται εποχικά),
• ο συνολικός στόλος ανέρχεται σε 160.000 αυτοκίνητα από τα οποία 60.000 περίπου απασχολούνται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικής κυρίως μορφής και 90.000 σε μακροχρόνιες μισθώσεις με διάρκεια 3,4 ή 5 χρόνια,
• υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνται 3,5 εκ. μισθώσεις ετησίως και ότι ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στα 340 εκατομμύρια € για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και 400 εκατομμύρια € για τις μακροχρόνιες.
• ο ΣΤΕΕΑ εκπροσωπεί το 75% του συνόλου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και το 90% των αυτοκινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης και τα μέλη  του λειτουργούν πάνω από 1.000 υποκαταστήματα στην Ελλάδα.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι κατά προσέγγιση.