• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2000

Προβλήματα του Κλάδου

Προβλήματα του Κλάδου

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, καταθέτοντας προτάσεις για την επίλυσή τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει παρθεί καμία απόφαση που να επιτρέπει την εξαγωγή αισιόδοξων προβλέψεων για το επιχειρηματικό μέλλον των περίπου 2.500 εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Παραοικονομία

Όπως έχει διαπιστώσει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια ο Κλάδος ταλανίζεται από το φαινόμενο της παραοικονομίας. Πολλές εταιρίες, μη μέλη του Συνδέσμου, λειτουργούν χωρίς άδειες, διατηρούν αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας και παρέχουν χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες με ασφαλιστικές καλύψεις ουσιαστικά ανύπαρκτες.

Οι εταιρίες αυτές, οι οποίες επιπλέον φοροδιαφεύγουν, ανταγωνίζονται αθέμιτα τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, δυσφημούν ολόκληρο τον Κλάδο και γενικότερα υποβαθμίζουν το προσφερόμενο ελληνικό τουριστικό προϊόν στα μάτια των ξένων επισκεπτών. Ο Σύνδεσμός μας, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει, τάσσεται υπέρ της λήψης αυστηρών μέτρων για την πάταξη της παραοικονομίας.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τον εντοπισμό και την δίωξη των εταιριών που λειτουργούν χωρίς άδειες. Αυτό θα στηρίξει τις προσπάθειες του Συνδέσμου μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.