• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
18 Ιούλ 2011

Πιθανή παράταση εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Euro 4, Euro 5

Την παράταση εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με ευνοϊκούς (μειωμένους) συντελεστές Τέλους Ταξινόμησης εξετάζει αυτή τη στιγμή το υπουργείο Οικονομικών.  Συγκεκριμένα, εξετάζεται η παράταση για αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής κατηγορίας Euro 4 και Euro 5, δηλαδή για ήδη γερασμένα αυτοκίνητα αφού η κατηγορία Euro 4 περιλαμβάνει οχήματα τουλάχιστον δεκαετίας!

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ) είναι αντίθετος στην  παράταση αυτή που θα έχει σαν αποτέλεσμα:

  • Την απαξίωση του στόλου των Ενοικιαζόμενων Επιχειρήσεων αφού ήδη οι Επιχειρήσεις του Κλάδου έχουν προχωρήσει σε ανανέωση του στόλου τους με αυτοκίνητα κατηγορίας Euro 6
  • Τη δραστική μείωση των υπολειμματικών αξιών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
  • Τη μη είσπραξη από το Κράτος Τέλους Ταξινόμησης καινούργιων αυτοκινήτων, όπου δεν έχει εφαρμογή το ευνοϊκό καθεστώς προσδιορισμού του, σε εποχή μάλιστα που καθημερινά αναζητούνται πόροι για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του
  • Την επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και της οδικής ασφάλειας λόγω της παλαιότητας των οχημάτων.

Η παράταση αυτή εξετάζεται, και ενδέχεται να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, τη στιγμή που σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωταρχικός στόχος είναι η ανανέωση του στόλου των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, η μείωση των εκπομπών ρύπων, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η μείωση των ατυχημάτων και δίνονται κίνητρα για την επίτευξη αυτών των σκοπών.  Άρα, αυτοκίνητα προηγούμενων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών λογικό είναι και θα πρέπει να επιβαρύνονται με φόρους, δασμούς, τέλη και όχι να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.