• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
16 Ιούν 2011

Συνάντηση με το σύμβουλο του υφυπουργού Τουρισμού σε θέματα μεταφορών

16/06/2011 Συνάντηση με το σύμβουλο του υφυπουργού Τουρισμού σε θέματα μεταφορών