• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Σεπ 2008

Συμμετοχή στην παρουσίαση της Εταιρείας Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών

30/09/2008 Συμμετοχή στην παρουσίαση της Εταιρείας Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών