• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
10 Σεπ 2008

Απόσυρση αυτοκινήτων

Δελτίο τύπου με αφορμή τις ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την επαναφορά του μέτρου της απόσυρσης δημοσιεύτηκε στις κυριότερες πολιτικές εφημερίδες καθώς και σε αρκετές ηλεκτρονικές:
“Την δημιουργία “πράσινου στόλου” των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην χώρα μας προτείνει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων  με την παροχή κινήτρων στον κλάδο.

Η πρόταση γίνεται από τον Σύνδεσμο με αφορμή  πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για εισαγωγή νέου συστήματος υπολογισμού των Τελών Κυκλοφορίας που θα βασίζεται στις εκπομπές ρύπων. Η εν λόγω πρόταση φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα την αναγκαιότητα για  καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσα από την ανανέωση του γηρασμένου στόλου αυτοκινήτων.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων εκπροσωπώντας τις εταιρείες βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων έχει ήδη επισημάνει στους συναρμόδιους υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών &  Επικοινωνιών πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συνεισφορά του Κλάδου σε αυτήν την προσπάθεια.  Σημειώνεται ότι ο στόλος των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 160.000.  Πρόκειται συνεπώς για έναν Κλάδο που, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω της επιρροής που ασκεί σε μεγάλη μερίδα οδηγών ως προς την επιλογή συγκεκριμένου μοντέλου, μπορεί να είναι σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή της Κυβέρνησης.

Ήδη σε σχετικές συναντήσεις που είχε ο ΣΤΕΕΑ με τους συναρμόδιους υπουργούς έλαβε την αρχικά θετική τους άποψη για κινήσεις που θα επισπεύσουν την διαδικασία ανανέωσης του στόλου.  Η παροχή στον Κλάδο κινήτρων που θα στοχεύουν στην εξάπλωση της χρήσης Περιβαλλοντικά Φιλικών Αυτοκινήτων και στην δημιουργία «πράσινου στόλου» θα αναδείξει την Ελλάδα πρωτοπόρο σε ένα θέμα τόσο μεγάλης βαρύτητας.
Περιβαλλοντικά Φιλίκά Αυτοκίνητα είναι εκείνα που με την χρήση διάφορων τεχνολογικών έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων ακόμη και κάτω από το όριο των 120g/km που αποτελεί τον στόχο ης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012.  Μάλιστα, ήδη παράγονται πολλά μοντέλα τα οποία έχουν επιτύχει πολύ χαμηλότερα όρια ενώ συνεχώς προστίθενται νέα.”