• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
12 Φεβ 2007

Συνάντηση με την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις του ΣΤΕΕΑ

12/02/2007 Συνάντηση με την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις του ΣΤΕΕΑ