• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
03 Μάι 2007

Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Μπεχράκη σχετικά με το Δημοτικό Τέλος 2%

03/05/2007 Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Μπεχράκη σχετικά με το Δημοτικό Τέλος 2%