• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
03 Μάι 2007

Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Μπεχράκη σχετικά με το Δημοτικό Τέλος 2%

03/05/2007 Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Μπεχράκη σχετικά με το Δημοτικό Τέλος 2%