• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Ιούλ 2004

Συνάντηση με τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις του ΣΤΕΕΑ.

26/07/2004 Συνάντηση με τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις του ΣΤΕΕΑ.