• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
26 Ιούλ 2004

Συνάντηση με τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις του ΣΤΕΕΑ.

26/07/2004 Συνάντηση με τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και υποβολή υπομνήματος με τις θέσεις του ΣΤΕΕΑ.