• 210 6264931 - 698 3227440
 • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
12 Φεβ 2003

Υποβολή υπομνήματος στο υπουργείο Οικονομικών για το Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων

Προς το
Υπουργείο Οικονομικών
Υπ’όψιν Kου Mαρίνη

12 Φεβρουαρίου 2003

Θέμα: Προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί Βιβλίου Κίνησης Οχημάτων

Αξιότιμε Κύριε Μαρίνη ,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας και στην προσπάθεια να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότερη αλλά και απλούστερη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 10 του ΚΒΣ σχετικά με το Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων, προς όφελος και του Ελέγχου αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των Επιχειρήσεων του Κλάδου μας, προτείνουμε τις παρακάτω αιτιολογημένες τροποποιήσεις συνοδευόμενες από παραδείγματα:

  1. Την δυνατότητα σύνταξης του Βιβλίου σε οποιαδήποτε μορφή, αρκεί να προκύπτουν όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο Νόμος.Ητοι : κατά την παράδοση (έναρξη μίσθωσης) να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, αριθμός παραστατικού μίσθωσης, ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, ονοματεπώνυμο μισθωτή, διεύθυνση μισθωτή.
   Κατά την επιστροφή (λήξη μίσθωσης) να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία και ώρα επιστροφής, τόπος επιστροφής και μίσθωμα, ως και ο αριθμός Α.Π.Υ. στα χρονικά πλαίσια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το μισθωτήριο συμβόλαιο δεν επέχει θέση Α.Π.Υ. .Με την ρύθμιση αυτή, χωρίς το ελεγκτικό όργανο να στερείται καμία δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου, αποφεύγεται η επιβάρυνση (ιδίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) του σημαντικού κόστους μετατροπής μηχανογραφικών προγραμμάτων.Επίσης η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη διότι η ημερομηνία επιστροφής (λήξη μίσθωσης) ως και το τελικό μίσθωμα, δεν είναι γνωστά κατά την έναρξη της μίσθωσης διότι διαφοροποιείται λόγω άλλων χρεώσεων ή παράτασης της μίσθωσης.
  2. Την δυνατότητα καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων του Βιβλίου έως και το τέλος της επόμενης ημέρας για τις κινήσεις όλων των οχημάτων. Με την ρύθμιση της παραγράφου αυτής δίνεται χρόνος για τη καταχώρηση συχνά μεγάλου όγκου κινήσεων που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα, συχνά από και προς εκτός εγκατάστασης σημεία. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πάρα πολλές παραλαβές-παραδόσεις γίνονται εκτός των τυπικών ωρών εργασίας, διότι ως γνωστόν πολλές πτήσεις ειδικά charter φθάνουν αργά τη νύκτα (22:00 και μετά). Σημειώνεται ότι παρόμοια διάταξη υπάρχει για τους μεσίτες αστικών συμβάσεων.
  3. Να μην απαιτείται εγγραφή για την κίνηση των οχημάτων που επιστρέφουν από μίσθωση εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης, αρκεί κατά την εγγραφή της επιστροφής (λήξη μίσθωσης) στη στήλη του τόπου επιστροφής να αναγράφεται για παράδειγμα ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΕΔΡΑ ΜΑΣ, ή ΕΛΑΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ παραμονή.Με την ρύθμιση αυτή εξοικονομούνται άσκοπες εγγραφές, αφού η κίνηση, ο χρόνος παραλαβής ως και ο απαιτούμενος χρόνος επιστροφής του οχήματος στην έδρα, προκύπτουν από την εγγραφή παραλαβής του οχήματος.Στην περίπτωση αυτή να μην απαιτείται άλλη εγγραφή για την επιστροφή του στην έδρα ή την μεταφορά του στον τόπο της επόμενης μίσθωσης.Σημειώστε ακόμη ότι ο χρόνος παραμονής του οχήματος προκύπτει από την επόμενη εγγραφή στο Βιβλίο Κίνησης.
  4. Να μην απαιτείται από πλευράς των ελεγκτικών οργάνων η εκτύπωση του Βιβλίου Κίνησης Οχημάτων που τηρείται μηχανογραφικά εκτός των ωρών λειτουργίας του λογιστηρίου.Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για το λόγο ότι είναι αδύνατον να απαιτείται η λειτουργία των λογιστηρίων (τα οποία υποστηρίζουν εκτυπώσεις κλπ.) σε 7ήμερη και 24ωρη βάση.
  5. Να μην απαιτείται εγγραφή κίνησης για αυτοκίνητα που συνοδεύουν άλλα αυτοκίνητα για να διευκολύνουν την παράδοση / παραλαβή τους εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης, εφ όσον αυτό αποδεικνύεται από μισθωτήριο συμβόλαιο ή κράτηση.Με την ρύθμιση αυτή αποφεύγονται επίσης άσκοπες εγγραφές ενώ από πρόσθετα στοιχεία, όπως τα μισθωτήρια συμβόλαια, προκύπτουν τα πραγματικά στοιχεία που δικαιολογούν την κίνηση ενός συνοδευτικού αυτοκινήτου.

 

 • Στα μηχανογραφικά τηρούμενα Βιβλία Κίνησης Οχημάτων να δοθεί η δυνατότητα μετά το πέρας της εκτύπωσης των κινήσεων του μηνός ενός αυτοκινήτου, να μπορεί να ξεκινήσει η εκτύπωση των κινήσεων του μηνός του επόμενου αυτοκινήτου. Για λόγους ευχέρειας του ελέγχου τα αυτοκίνητα θα πρέπει να εκτυπώνονται με αλφανουμερική σειρά (alphanumeric sequence).

 

 1. Στα χειρόγραφα τηρούμενα Βιβλία Κίνησης Οχημάτων να δοθεί η δυνατότητα, σε σελίδα που δεν καταλαμβάνεται από εγγραφές συγκεκριμένου ιδιόκτητου ή επινοικιαζόμενου αυτοκινήτου, να καταγράφονται οι κινήσεις άλλου αυτοκινήτου, με απαραίτητη προϋπόθεση στο τέλος κάθε σελίδας να υπάρχει παραπομπή στον αριθμό της σελίδας στην οποία θα καταγραφεί η επόμενη κίνηση του ιδίου αυτοκινήτου.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.Με τιμή,
Για τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων
Γιώργος Στεφανίδης               Δημήτρης Μαγγιώρος
Πρόεδρος                              Γ. Γραμματέας