• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
23 Ιαν 2008

Συνάντηση στο υπουργείο Μεταφορών με θέμα τον μηχανολογικό έλεγχο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων

23/01/2008 Συνάντηση στο υπουργείο Μεταφορών με θέμα τον μηχανολογικό έλεγχο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων