• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
07 Δεκ 2020

Τέλη Κυκλοφορίας-Τέλη Ταξινόμησης-Ηλεκτρονική Ακινησία | Νόμος 4758/2020

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4758 (ΦΕΚ 242 Α’ 4-12-2020) του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 38 (σελ.11586) Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO– Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
Περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας για τα ΕΙΧ τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από την 01.01.2021 κι εφεξής, με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο)

Άρθρο 39 (σελ.11588) Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO– Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
Προβλέπεται ότι, οι ισχύουσες εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα επιβατικών αυτοκινήτων, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης σε αυτά, έως την 31.12.2020. Από την 01.01.2021 και εφεξής, ορίζεται ο καθορισμός της εφαρμογής των υφιστάμενων συντελεστών τέλους ταξινόμησης στα επιβατηγά αυτοκίνητα ανάλογα με τις εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα.

Άρθρο 66 (σελ.11604) Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2367/1953
Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

  • Δηλώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ΕΙΧ οχήματα από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτών, δηλώνοντας και την διεύθυνση του χώρου που θα βρίσκεται ακινητοποιημένο το όχημα. Υποχρεούται ο κάτοχος να αφαιρέσει τις πινακίδες και να τις φυλάξει.
  • Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακινησίας πριν την αρχή του έτους για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας

Προσοχή στα πρόστιμα:  Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο (σε διαφορετικό χώρο από εκείνον που έχει δηλωθεί) και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

  • Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr – Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε εδώ.