• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Απρ 2018

Πρόστιμα για οδήγηση χωρίς “Απαιτούμενη Άδεια Οδήγησης”

Ο νόμος 4530/2018, άρθρο 31, παρ. 2 προσθέτει στον ισχύοντα ΚΟΚ διάταξη που αφορά ΕΙΔΙΚΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τις Εταιρείες Ενοικίασης Οχημάτων και η οποία επιβάλλει βαρύτατα πρόστιμα και κυρώσεις σε περιπτώσεις που ο οδηγός ενοικιαζόμενου οχήματος δεν έχει την «Απαιτούμενη Άδεια Οδήγησης».
Τα πρόστιμα, που βαρύνουν εξίσου Εκμισθωτή, Μισθωτή και Οδηγό, ορίζονται σε 1.000 € στον κάθε ένα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται και κατάσχεται το όχημα.

Ο ΣΤΕΕΑΕ, τόσο στη φάση της κατάρτισης του Νομοσχεδίου όσο και κατά τη συζήτηση των επιμέρους άρθρων στη Βουλή, είχε επισημάνει ότι η εφαρμογή αυτής της διάταξης στις περιπτώσεις που κάποιος τουρίστας οδηγεί Ενοικιαζόμενο Όχημα χωρίς να έχει Διεθνές Δίπλωμα θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στον τουρισμό της χώρας μας.
Η διαβεβαίωση που είχε λάβει από το αρμόδιο Υπουργείο ήταν ότι η διάταξη αφορά τις περιπτώσεις που ο Οδηγός δεν έχει την κατάλληλη Κατηγορία Άδειας Οδήγησης,  δηλ. κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α για ενοικίαση μοτοσικλέτας, κατηγορία Β1, Β για αυτοκίνητα μέχρι 8 θέσεις κ.ο.κ.)
Εξάλλου, για την μη κατοχή Διεθνούς Άδειας Οδήγησης (Διεθνές Δίπλωμα), ο ΚΟΚ ήδη προβλέπει κυρώσεις που είναι πρόστιμο 200€, ποινή φυλάκισης από 1 έως 12 μήνες και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Δυστυχώς, μετά την ψήφιση του νόμου και μέχρι στιγμής, δεν δόθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες Αρχές με αποτέλεσμα τα βαρύτατα πρόστιμα που προβλέπονται για μια ουσιαστιή παράβαση (οδήγησης χωρίς την κατάλληλη κατηγορίας Άδειας Οδήγησης), να επιβάλλονται για μια τυπική παράβαση (μη κατοχή Διεθνούς Άδειας Οδήγησης, που είναι συμπληρωματικό έγγραφο).
Μάλιστα, τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται σε τουρίστες από χώρες υψηλού εισοδήματος (Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά, Κίνα) προκαλώντας σημαντική ζημιά στην εικόνα της Ελλαδας.

Ο ΣΤΕΕΑΕ συνεχίζει να έχει επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία και πιέζει για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου ώστε να ρυθμιστεί το θέμα.

Ο νόμος δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 59Α’ / 30-03-2018.