• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
12 Δεκ 2012

Αγορανομική Διάταξη

Σε εμφανές σημείο στα γραφεία τους θα πρέπει να τοποθετήσουν και οι Επιχειρήσεις Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων την παρακάτω ενημερωτική πινακίδα, σύμφωνα με νέα αγορανομική διάταξη.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)
Η διάταξη είναι η Α2-1145/2012  και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3313 Β΄/2012