• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
11 Οκτ 2013

Ενοικίαση με Οδηγό – Πρόσθετες προϋποθέσεις για τους Οδηγούς

Ο ν. 4199/2013 επιβάλλει πρόσθετες προϋποθέσεις στους οδηγούς που απασχολούνται σε Ενοικίασης ΙΧΕ με Οδηγό.

Έτσι, πέραν των όσων ήδη ισχύουν βάσει του ΦΕΚ 3053 Β’/2012 απαιτούνται και τα παρακάτω:

  • καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας σε επίπεδο lower
  • να είναι απόφοιτοι Λυκείου
  • να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ.

Ειδικά για την ασφαλιστική ενημερότητα μέσω του ΙΚΑ, ο ΣΤΕΕΑΕ έχει σοβαρές αντιρρήσεις και θα κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να αλλάξει τη διάταξη.

Η Απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 216 Α’ /11-10-2013 , άρθρο 105