• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
10 Δεκ 2012

Νομοθεσία για την Ίδρυση και Λειτουργία Επιχείρησης Ενοικίασης Αυτοκινήτων – Τροποποίησεις

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 17393/2012 επέρχονται σημαντικές τροποποίησεις στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των Εταιρειών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων.
Συνοπτικά οι αλλαγές που φέρνει είναι:
  • Κατάργηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
  • Κατάργηση του ελάχιστου αριθμού αυτοκινήτων ανά περιοχή
  • Κατάργηση του ελάχιστου εμβαδού για τη γραφειακή εγκατάσταση
  • Οι εταιρείες με περισσότερα από 10 αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν χώρο parking τουλάχιστον 6 τ.μ. ανά αυτοκίνητο για το 50% του στόλου τους
  • Κατάργηση της εγγυητικής επιστολής
  • Κατάργηση του παράβολου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ
  • Κατάργηση της θεώρησης του τιμοκαταλόγου
  • Δυνατότητα συστέγασης με κάθε είδους επιχειρήσεις

Η Απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3293 Β΄/10-12-2012

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Αρχική Σελίδα, στην Ενότητα “Πληροφορίες για τον Επιχειρηματία”